Οσομπούκο Μπρεζέ με Σκιουφιχτά, Πουρέ Κρεμμύδι και Αρσενικό Νάξου

16.50