Οσομπούκο με Σάλτσα Μπύρας, Κολοκύθι και Σκιουφιχτά

16.50