Τσιπούρα στη Σχάρα με Κους Κους, Κουνουπίδι και Σάλτσα από Μαύρο Σκόρδο

18.00