ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ

ΓΛΥΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

6.50

6μηνη παλαίωση σε δρύινα βαρέλια 50ml