Σεφταλιά με Τζατζίκι, Πίτα και Πατάτες Σχάρας

13.80